Ứng dụng năng lượng mặt trời vào nuôi tôm

01-09-2014

Năng lượng mặt trời (NLMT) từ lâu đã được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực và mang lại nhiều lợi ích thiết thực, bởi đó là nguồn năng lượng sạch. Mới

Kỹ thuật nuôi tôm nước lợ thâm canh, bán thâm canh hạn chế bệnh dịch

03-09-2014

Hai năm qua, nghề nuôi tôm nước lợ liên tiếp gặp thiệt hại nặng trên diện rộng do dịch bệnh. Tuy nhiên, ngay trong vùng bị dịch bệnh, vẫn có một số mô hì