Kinh nghiệm nuôi cá tra sạch, giảm giá thành

19-09-2014

Hiện nay khi chi phí sản xuất cho việc nuôi cá tra ngày càng cao và đầu ra không ổn định đã ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả kinh tế của người nuôi. Vì