EWHA FLOR 200 Sol

EWHAPHARMTEK CORP. - Korea

Florfenicol là kháng sinh tổng hợp thế hệ mới có phổ kháng khuẩn rộng, thuộc dẫn xuất của Thiamphenicol. Với tính kiềm khuẩn mạnh, Florfenicol tiêu diệt đượ

EWHA ADEB12 Sol

EWHAPHARMTEK CORP. - Korea

FORSFECTANT

EWHAPHARMTEK CORP. - Korea